Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) tarafından Açık Veri Günü etkinliği düzenlendi!

Dünya genelinde her yıl kutlanan Açık Veri Günü (ODD), bu yıl da büyük ilgi gördü. Açık verinin öneminin vurgulandığı etkinlikler, Mart ayının ilk haftasında dünya genelinde çeşitli topluluklar tarafından düzenlendi. Farklı kültürlerin bir araya gelerek temsil edildiği bu gün, açık verinin yaygınlaştırılması ve kullanımının teşvik edilmesi hedeflendi.

ODD etkinlikleri, işbirliği kültürünü geliştirmek, verilere erişimi demokratikleştirmek, açık verinin savunuculuğunu yapmak ve veri kullanımını artırmak amacıyla düzenlendi. Ayrıca, verilerin lisanslanması ve tekrar kullanıma sunulması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması gibi konular da ele alındı.

Bu yılın dikkat çeken etkinliklerinden biri ise VOYD ekibinin düzenlediği “Yaşlılık ve Yaşlı Bireyler” konulu etkinlik oldu. VOYD ekibi, yaşlı bireylerle ilgili verilerin toplanması ve kataloglanması amacıyla bir araya geldi. Yaşlılığa dair verilerin daha görünür hale getirilmesini hedefleyen etkinlik kapsamında, yaşlılık verileri üzerine veri biyografileri ve GitHub sayfaları oluşturuldu.

Bu etkinlik, yaşlılık konusunda farkındalığın artırılması ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, açık verinin yaşlılık alanında da nasıl kullanılabileceğine dair fikirlerin paylaşıldığı etkinlik, katılımcılar tarafından olumlu tepkilerle karşılandı. Açık Veri Günü etkinlikleri, veri kullanımının yaygınlaştırılması ve toplumsal faydaya katkı sağlamak adına önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilenler…

Veri Biyografisi oluşturuldu (Veriler toplanmaya devam ediyor)

Yaşlı Bireyler ve Yaşlılık Veri Biyografisi -VOYD-2024

Github sayfası oluşturuldu
https://github.com/voydorg/acikverigunu2024

Etkinlikte, katılımcılara açık veri tabanlarını kullanarak veri araştırmaları yapmaları ve veri biyografisine katkıda bulunmaları için fırsat sunuldu. Etkinliğin amacını, yaşlılık araştırmalarına ve yaşlıların haklarına odaklanarak, güncel ve yapılandırılmış verilerle desteklenmiş haber yazımına katkıda bulunmak oluşturdu.

Etkinliğin tüm linklerine ve paylaşılan açık veri kaynaklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

🤺VOYD HAKKINDA https://voyd.org.tr/

📂AÇIK VERİ GÜNÜ NEDİR?  https://opendataday.org/

Açık Veri -Pınar Dağ

Açık Veri Örnekleri -Sadettin Demirel

Açık Veri Lisansları -İrem Oran

🧬OTURUMUN AMACI: Yaşlılar ve yaşlılık verilerini toplayarak bu verileri görünür kılmak.

🌿YAŞLI BİREYLER ve YAŞLILIK VERİLERİ

Hedef: Yaşlılık haklarıyla ilgili veri toplamak ve bir veri kataloğu oluşturmak. VOYD’un amaçlarından birini, yaşlı bireylerin ve yaşlılıkla ilgili verilerin görünürlüğünü artırmak oluşturuyor. Daha önce yapılan araştırmaların ve haberlerin yaşlılara yeterince yer vermediğini fark ettik. Açık Veri Günü etkinliğimizde, yaşlılık konusundaki veri eksikliğini gidermek için bir veri biyografisi oluşturduk.

Yaşlı nüfus 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu

Türkiye’nin Yaşlı Nüfusu | Veri Kaynağı

Veri Biyografisi: Yaşlılık /Yaşlı Bireyler

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19IOtzqvgsT82rA2cAro30-z2yLIbaV0saKpNCV0I9eU/edit#gid=0

https://github.com/voydorg/acikverigunu2024

🖥️ Etkinlik uygulaması:  Katılımcıların yaşlılık verileri hakkında araştırma yapması sağlandı.  Bu kapsamda katılımcılar, Public Data’yı kullanarak OECD’nin 2025 yılına kadar olan yaşlılık nüfusu verilerini araştırdı. Ayrıca, Data Search aracını kullanan katılımcılar,  Gündüz Bakım Merkezleri Listesi verilerini inceledi.

Örnek veriler

Ageing (who.int)

aging data on data.world | 24 datasets available

Uluslararası kaynaklar

OECD Data, UNdata, EU institutions data – data.europa.eu, UN Comtrade | International Trade Statistics Database, Data at WHO, World Population Prospects – Population Division – United Nations, UNESCO observatory of killed journalists | UNESCO, World Inequality Database on Education, World Bank Open Data | Data, dataUNODC, Home – Eurostat (europa.eu)

Kamu kaynakları

Resmi İstatistikler (meb.gov.tr), T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (tarimorman.gov.tr), (afad.gov.tr), Tarım-Orman Açık Veri Protalı (tarimorman.gov.tr), MEDAS, Hoş Geldiniz – İBB (ibb.gov.tr)

Sivil Toplum, Özel kuruluşların verileri

BİA Medya Gözlem Raporları – bianet, ProPublica Data Store, Gapminder, Data | Migration data portal, Our Data | FiveThirtyEight, Open Climate Data, Welcome – Humanitarian Data Exchange (humdata.org), Government Requests for User Data , Dataviz – World Food Programme (wfp.org), Whats New – Berkeley Earth (lbl.gov)

Web kaynakları

Find Open Datasets and Machine Learning Projects | Kaggle, Data Is Plural — Structured Archive – Google Sheets, Google Public Data Explorer, Tools & Resources | Pew Research Center, Our World in Data, Resources – Twitter Transparency Center, Topic Overview | Statista, Global indexes – Vision of Humanity, Data from Google Trends, Dataset Search (google.com), Download Data – Soccer Wiki for the fans, by the fans, QoG Data | University of Gothenburg (gu.se), Spotify Charts, Batch geocoder for journalists (localfocus.nl)