Yeniden boyutlandırılabilir orantılı alan grafiği! 

Verileri alanla görselleştirmek istediğiniz ancak tam olarak kare olmayan düzensiz şekiller kullanmak istediğiniz zamanlar için pratik bir araç! Krisztina Szucs‘un bu basit aracı, özel şekiller için tıklama ve sürüklemeye izin veriyor. Değerleri girin ve daha uzun, daha kısa, daha geniş ve daha dar yapmak için köşeleri sürükleyin.