hakkımızda

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmak için 8 kişiyle resmi olarak 20 Temmuz 2018’de İstanbul’da kuruldu. Açık Veri, Veri Gazeteciliği, Veri Görselleştirme alanlarında hem tez yazmış hem lisans hem yüksek lisans eğitimi almış 8 kişiden oluşan veri ekibinin kurduğu VOYD’a üye alımları başladı. Pınar Dağ, Sadettin Demirel, Ayşegül Engür, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Gökhan Bayraktar, İrem Oran, Yasemin Akbulut, Hazal Engin’den oluşan VOYD veri ekibi; proje üretmek isteyen, Türkiye’de veriyi kullanma bilincini çok yönlü geliştirmeye katkı sunmak isteyen herkese açık. Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), verinin her geçen gün önem kazandığı dünyamızda veri okuryazarlığı ve alt kategorileri olan veri yönetişimi, açık veri savunuculuğu, açık veri, açık lisans, veri etiği, açık hükümet, açık erişim, açık kaynak kültürü, veri gazeteciliği, veri görselleştirme, veri bilim, veri madenciliği, veri doğrulama, veri analizi, istatistik, blok zinciri teknolojisi ve algoritmaların denetlenmesi ve şeffaflığı gibi alanlarda çalışmalar yaparak bu alanları doğru tanıtmayı ve sağlam bir literatür oluşturmayı hedefliyor.

MİSYON

Misyonumuz, veri odaklı bilgiye erişimi artırmak ve doğru, şeffaf ve etik veri kullanımını teşvik etmek için çalışmaktır. VOYD olarak, veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinde en yüksek standartlara bağlı kalırken, kullanıcıların veriye güvenle erişmesini ve bu verilerle bilinçli kararlar almalarını sağlamak için çeşitli kaynaklar sunuyoruz. Ayrıca, veri etiği ve güvenilirliği konularında toplumun farkındalığını artırmayı ve herkesin veri yönetimi becerilerini geliştirmesini destekliyoruz.

VİZYON

Vizyonumuz, bilgiye erişimin genişlediği, verinin doğru ve etik bir şekilde üretildiği ve kullanıldığı bir dünya yaratmaktır. VOYD olarak, veri tabanlı bilgiye erişimi kolaylaştırmak, şeffaflığı ve doğruluğu teşvik etmek ve herkesin veri odaklı kararlar alabilmesini sağlamak için çaba harcıyoruz. Böylece, toplumların daha bilinçli, adil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelmesine katkıda bulunuyoruz.