Raporlar

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) olarak şeffalık ve hesapverebilirlik kuruluş ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Aşağıdaki linklerde geçmiş yıllarda yürüttüğümüz faaliyetlere dair detaylı faaliyet ve denetim raporlarına ulaşabilirsiniz.