Açık Veri

İnsani yardım ekosisteminde verinin kullanımı

Bekir Arslan Veri Bilimci/VOYD Üyesi Dünyaüzerindeki çatışmalar tarihin hiçbir zaman diliminde son bulmadı. Ama geçtiğimiz yüzyıldaki iki büyük savaştan bugüne yaşanan çatışmalarda kaybolan hayatlar da hiç olmadığı kadar kitleseldi. Halen dünyanın birçok bölgesinde çatışmalar can alıyor. Çatışmalarla birlikte doğal afetler, gelir adaletsizliği, göç ve iklim koşulları gibi sebeplerle milyonlarca insan krizlerden etkilemeye devam ediyor. Özellikle […]

İnsani yardım ekosisteminde verinin kullanımı Read More »

Veri Açıksa Açlık Sıfır

Sıfır açlık hedefinde yürütülen projelerde, tarımda açık verinin kullanılması, yaygınlaştırılması gerektiği konuşuluyor. Peki açık verinin tarım sektörüne katkısı ne olabilir? Tarım terimi, belirli bitkilerin yetiştirilmesi ve evcil hayvanların  yetiştirilmesiyle elde edilebilecek gıda, yem, lif ve diğer istenen ürünlerin üretilmesi anlamına gelmektedir. Tarım sektörü, diğer sektörlere ve insanların günlük yaşamlarına etkisi nedeniyle bir ekonomideki en önemli

Veri Açıksa Açlık Sıfır Read More »

Godan Faaliyet Raporu :Tarım ve Beslenme İçin Açık Veri Neden Gerekli?

Açık veri yenilikçiliği ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir, hizmet sunumunu ve etkili yönetimi geliştirebilir. “İnovasyon Sistemlerine” katılan paydaşlar ve değer zincirleri arasında çevresel ve sosyal sonuçları iyileştirebilir. Tarım ve beslenme için açık veri çalışması yapmak için ortak bir gündem kurmaya ihtiyacımız vardır bu ortak gündem verilerin tedarikini, kalitesini, birlikte çalışabilirliğini kapsadığı gibi aynı zamanda tüm paydaşların

Godan Faaliyet Raporu :Tarım ve Beslenme İçin Açık Veri Neden Gerekli? Read More »

Uluslararası Açık Veri Konferansı (IODC) Sonuç Raporu

Etkiyi Yükseltmek İçin Açık Veri ve İş birliğinin Önemi Açık veri ile resmi istatistik toplulukları arasındaki bağlantıları güçlendirmek için daha büyük bir çaba kapsamında, etkinlik Madrid’deki son IODC’de başlayan ortak diyalog için bir alan yarattı. Dünya Bankası 2016 IODC’de , PARIS21, Gevelopment Gateway, and Open Data Watch, Open Data for Development ile çalışarak açık veri

Uluslararası Açık Veri Konferansı (IODC) Sonuç Raporu Read More »

VOYD, GODAN’ın Yerel Partneri Oldu

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), Tarım ve Gıda İçin Küresel Açık Veri (GODAN) ağına yerel partner olarak katıldı. VOYD tüzüğünde de yer aldığı gibi, Türkiye’de gıda okuryazarlığı, gıda güvenliği gibi konuları da gündemine alıyor ve verinin hayat kalitesini artırabileceği her alana özenle eğilmeyi hedefliyor. Bu partnerlik süreci VOYD Yönetim Kurulu üyemiz, gıda mühendisi ve araştırma görevlisi Kübra

VOYD, GODAN’ın Yerel Partneri Oldu Read More »