VERİ OKURYAZARLIĞI DERNEĞİ (VOYD) KURULDU!

VOYD Veri Ekibi |(soldan-sağa) Pınar DağSadettin DemirelAyşegül EngürGökhan BayraktarKübra Sultan Yüzüncüyılİrem OranYasemin AkbulutHazal Engin

Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefleyen Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) 8 kişiyle resmi olarak 20 Temmuz 2018’de İstanbul’da kuruldu.

Açık Veri, Veri Gazeteciliği, Veri Görselleştirme alanlarında hem tez yazmış hem lisans hem yüksek lisans eğitimi almış 8 kişiden oluşan veri ekibinin kurduğu VOYD’a  üye alımları başladı. Pınar Dağ, Sadettin Demirel, Ayşegül Engür, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Gökhan Bayraktar, İrem Oran, Yasemin Akbulut, Hazal Engin’den oluşan VOYD veri ekibi;  proje üretmek isteyen, Türkiye’de veriyi kullanma bilincini çok yönlü geliştirmeye katkı sunmak isteyen herkese açık.

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), verinin her geçen gün önem kazandığı dünyamızda veri okuryazarlığı ve alt kategorileri olan veri yönetişimi, açık veri savunuculuğu, açık veri, açık lisans, veri etiği, açık hükümet, açık erişim, açık kaynak kültürü, veri gazeteciliği, veri görselleştirme, veri bilim, veri madenciliği, veri doğrulama, veri analizi, istatistik, blok zinciri teknolojisi ve algoritmaların denetlenmesi ve şeffaflığı gibi alanlarda çalışmalar yaparak bu alanları doğru tanıtmayı ve sağlam bir literatür oluşturmayı hedefliyor.

 

“VOYD, Türkiye’de veriyi kullanma bilincini çok yönlü geliştirmeye katkı sunmak isteyen herkese açık”

Bilgiye erişimin önündeki engellerin teknik ve hukuksal yönden iyileştirme çabaları; devletlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin  veri tabanlarına hızlı erişim; bilginin niteliğinin yükselmesine, bir sorunun çözülmesine yönelik etki de daha fazla olanak sağlayabilmekte. Dünyada pek çok kurum, verinin teknik ve hukuksal yönden açıklığının ve erişilebilirliğinin yanı sıra; ham veriden değer yaratabilen  toplumların ekonomik kalkınmaya, toplum sağlığına, eğitim kalitesine ve kamu yararına daha etkin fayda sağlayacakları görüşünde. Bu bağlamda VOYD, veri okuryazarlığının gelişen toplumlarda hayat kalitesini olumlu yönde etkilediğini, yani ‘Aritmetik Okuryazarlık ve Bilgi Okuryazarlığı’, veriyi kullanabilme ve analiz edebilme yeteneğinin öneminin farkında ve bir veri okuryazarını bilgiye, veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağını bilmesi gerektiğinin, veriye soru sorabilme ve yanıt alabilme yeteneğinin gelişmesinin, veride spesifik çıktılar bulabilmenin öneminin kapsamının, veriyi kişinin kendi kişisel çalışma alanı, hedefleri için kullanabileceği bir güce dönüştürmeyi başarabilmesinin, veri ile çalışırken rahat olabilmesinin ve temel istatistiksel analizleri yapabilmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve VOYD’un kurulmasını bu temel üzerinden şekillendiriyor.

 

“Türkiye’de veri kültürüne yönelik kalıcı adımlar atmayı amaçlıyor”

VOYD, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, özel kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışarak gençler, öğrenciler, akademisyenler, yazılımcılar, gazeteciler, araştırmacılar ve diğer tüm toplum temsilcilerinin faydalanabileceği kalıcı bir veri okuryazarlığı ağı üzerinde çalışıyor. VOYD kuracağı veri okuryazarlığı ağıyla, dünyada aktif bir şekilde faaliyet yürüten benzer kuruluşlarla ortaklık geliştirmeyi, veri okuryazarlığı ile ilgili eğitim, atölye, veri okuryazarlığı konferansları vb. etkinlikler düzenleyerek Türkiye’de veri kültürüne yönelik kalıcı adımlar atmayı amaçlıyor.

 

Yapılması Hedeflenen VOYD Projeleri 
VOYD’un Aralık 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında altyapısını oluşturup aşama aşama hayata geçireceği çalışmaları, “Türkiye Yerel Açık Veri Endeksi Projesi, Derli Veri Projesi, I.Veri Gazeteciliği Konferansı, Veri Okuryazarlığı E-Eğitimi Projesi, Sivil Toplum ve VOYD Üyeleri İçin Açık Veri Savunuculuğu Projesi.”

Proje detayları:

Türkiye Yerel Açık Veri Endeksi Projesi

Yerel yönetimlerin kamuya açık olarak paylaştığı verilerin belirli kriterlere göre inceleneceği Yerel Açık Veri Endeksi oluşturulacak. Belediyelerin ve yerel yönetimlerin şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ölçmek için kamuya açık bir şekilde paylaştığı verileri belirli kategorilere göre sınıflandıracak. Oluşturulacak endeks ile belediyelerin paylaştığı veri formatı, hangi konularda, hangi aralıklarla, nasıl bir teknoloji kullanarak veri paylaşımı yaptığı incelenecek.

Derli Veri Projesi

Türkiye’de kamuya açık olarak paylaşılan verilerin inceleneceği ve dağınık kamu verilerinin derli toplu hale getirilmesi için belirli çözümler sunacak. Bunun yanı sıra kamu verilerinin derli hale getirilip açıldığı  bir API, açık veri tabanı hizmeti de sunulacak

Veri Gazeteciliği Konferansı

Veri gazeteciliği üzerine teorik ve pratik çalışmaların tartışılacağı hem akademisyenlerin hem de medya mensuplarının katılabileceği Veri Gazeteciliği Konferansı organize edilecek. Özellikle haber merkezlerinin veri odaklı gazeteciliğine entegre edilmesi, veri haberciliğinin gelir modeli, gazeteciliğin açık veri ve veri okuryazarlığı ile ilişkisi, veri etiği gibi alanları kapsayan,akademiyi ve medya sektörünü bir araya getirecek etkinlikler düzenlenecek.

Veri Okuryazarlığı Çevrim İçi Eğitim Projesi

Gençlerin, öğrencilerin, gazetecileri, sivil toplum temsilcilerinin katılabileceği çevrim içi Veri Eğitim Okuryazarlığı projesi düzenlenecek. Çevrim içi eğitim veri gazeteciliği, açık veri, veri görselleştirme ve veri etiği temelli oluşturulacak. Eğitim herkesin erişimine açılacak.

Sivil Toplum ve VOYD Üyeleri İçin Açık Veri Savunuculuğu Projesi

VOYD üyelerine, STK temsilcilerine  yönelik kapasite güçlendirme amacıyla geliştirilecek projede açık veri, açık veri yasası, açık hükümet yasalarına yönelik uygulamalı  çalışma yürütülecek. STK temsilcilerinin açık iletişim / savunuculuk becerilerini geliştirmek ve bu STK’ların şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirmesi açık veri eğitim kataloğu ile kalıcılaştırılacak .

Yürüteceğimiz projelerin içinde olmak, veri okuryazarlığının gelişmesi için katkı sunmak isteyen sizleri VOYD’a üye olmaya davet ediyor, aramızda olmanızdan mutlu olacağımızı belirtmek isteriz.  

İletişim 
Web:http://www.voyd.org.tr
E-posta: info@voyd.org.tr  
veriokuryazarligidernegi@gmail.com

Telefon: +90216 606 14 27
Sosyal Medya
Facebook
Twitter