VERİ OKURYAZARLIĞI DERNEĞİ (VOYD) VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ (SUYADER) İŞ BİRLİĞİ

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) iş birliği kararı alınmıştır. Bu iş birliği çerçevesinde aşağıdaki konular çerçevesinde faaliyet, etkinlik, proje, kamu yararı odaklı çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu iş birliği kapsamında aşağıdaki maddelerde karar kılınmıştır:

-Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Veri Okuryazarlığı Derneği yetkililerinin zaman zaman bir araya gelerek Türkiye’de veri güdümlü sürdürülebilir yaşamın niteliğinin tartışmaları,

-İki kurum arasında zaman zaman gerçekleştirilecek toplantılarla uygulanmakta olan politikaların sektörde karşılık bulacak biçimde geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunması,

-İki kurum arasında, dünyada ve Türkiye’de veri güdümlü karar almanın sürdürülebilir yaşam faaliyetleri kapsamına yönelik gidişatı, sorun ve gereksinimlerini ortaya koymaya ve çözüm önerileri üretmeye yönelik panel, sempozyum, konferans vb. nitelikte bilimsel toplantıların düzenlenmesi,

-Gıda okuryazarlığı kapsamında iki kurumun alanın önemini konusunda ortaklaşa toplantıların düzenlenmesi, genel kamuoyuna ilgili çevrelere yönelik toplantı, konferans, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenerek gerekli farkındalığın oluşturulması,

-Atık azaltma ve israf çalışmalarında veri toplama, derleme ve görselleştirme faaliyetlerinin yer alması,

-Gıda egemenliği ve sürdürülebilir yaşam çalışmalarında açık verinin vurgulanması,

-İki kurum tarafından ortak proje yazma, geliştirme ve yönetme konusunda faaliyet yürütülmesi,

-Açık veri ve gıda okuryazarlığı odaklı rapor, el kitabı, tanıtım kiti hazırlanması

konularında karar kılınmıştır.